^ Top
Store: №: 105
Working hours: понеделник - петък: 12:00-24:00 часа; събота и неделя: 10:00-24:00 часа
Phone: (02) 9714498
Web: www.mega-xtreme.com

COFFEE-BAR MEGA XTREME

Coffee Bar in Mega Xtreme Bowling

Level 3